La pochezza umana non m’interessa.

MI INTERESSANO I SOLDI